Додаток 2. до наказу Міністерства

до наказу Міністерства

від 03. 07. 2014 № 790

1. Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі вищих навчальних закладів:

Назва вищого навчального закладу Шифр та назва спеціальності
1. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 01.04.08 – Фізика плазми
2. Херсонський державний університет 03.00.04 – Біохімія (біологічні науки); 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
3. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 03.00.05 – Ботаніка
4. Хмельницький національний університет 05.13.06 – Інформаційні технології
5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Міністерство культури України) 27.00.02 - Документознавство, архівознавство (історичні науки)
6. Кіровоградський національний технічний університет 07.00.02 – Всесвітня історія
7. Одеська національна академія харчових технологій 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
8. Ужгородський національний університет 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
9. Хмельницький університет управління та права 08.00.10 – Статистика
10. Національний університет біоресурсів і природокористування України 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 25.00.01- Теорія та історія державного управління; 25.00.02 – Механізми державного управління
11. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 09.00.11 – Релігієзнавство (філософські, історичні та соціологічні науки); 10.02.17 – Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство; 12.00.11 – Міжнародне право
12. Київський університет імені Бориса Грінченка 10.02.01 –Українська мова
13. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право
14. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Міністерство охорони здоров’я України) 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
15. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 13.00.04 –Теорія і методика професійної освіти
16. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 13.00.05 – Соціальна педагогіка
17. Сумський державний університет 14.01.15 – Нервові хвороби
18. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
19. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
20. Державний університет телекомунікацій (м. Київ) 20.02.14 - Озброєння та військова техніка (перереєстрація ад’юнктури); 21.05.01 – Інформаційна безпека держави2. Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі вищих навчальних закладів:

Назва вищого навчального закладу Шифр та назва спеціальності
1. Запорізький національний університет 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин
2. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 03.00.16 – Екологія (біологічні науки)
3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03.00.20 – Біотехнологія (біологічні науки)
4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 05.13.06 – Інформаційні технології
5. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 05.13.06 – Інформаційні технології
6. Львівський національний університет імені Івана Франка 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право
7. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
8. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
9. Харківський національний університет внутрішніх справ (Міністерство внутрішніх справ України) 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право; 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право
10. Національний університет біоресурсів і природокористування України 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
11. Ужгородський національний університет 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12. Сумський державний університет 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
13. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 19.00.04 – Медична психологія
14. Державний університет телекомунікацій (м. Київ) 20.02.14 - Озброєння та військова техніка (перереєстрація докторантури)
15. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурології, історичні, філософські науки)Директор департаменту атестації кадрів В. Д. Бондаренко

вищої кваліфікації


5222058123210756.html
5222083200577408.html
    PR.RU™